Care & Able

Care & Able is een samenwerkingsverband van organisaties en professionals in zorg en welzijn die maatschappelijke winst wil behalen door de zorg en ondersteuning meer vanuit de mens te organiseren. Dat betekent een andere manier van denken. En die begint bij professionals met passie voor hun vak.

Care & Able biedt een platform waar je samen niet alleen zorginhoudelijke kennis en ervaring deelt maar ook visie en energie.

Door het platform kunnen zorg- en welzijnsorganisaties worden samengebracht, oplossingen worden gevonden voor de huidige versnippering van de (jeugd)zorg en vernieuwingen worden aangejaagd.

Via Care & Able kunnen zorg- en welzijnsorganisaties ook hun backoffice delen zodat ze niet alleen financieel levensvatbaar blijven maar ook beter kunnen focussen op waar het echt om draait: goede zorg en ondersteuning aan mensen.

Klik hier voor onze vacatures.